Nhức mắt cảnh học sinh Hà Nội đi xe máy “đầu trần” đến trường

Học sinh đi xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, vô tư vi phạm Luật Giao thông đường bộ là hình ảnh thường thấy trên đường phố Hà Nội.

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông